Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź
tel. 42 632 75 09; 42 632 77 26; 42 632 75 79
fax 42 632 92 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zapraszamy na portal internetowy dotyczący tego
co, gdzie i kiedy na zielonych terenach Łodzi - http://zielonalodz.info/


Zarząd Zieleni Miejskiej

Dyrektor
dr Arkadiusz Jaksa, tel. 42 632 13 83

Naczelnik Ogrodu Botanicznego
dr Dorota Mańkowska, tel. 42 688 44 20, wew. 29

Naczelnik Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
dr Magdalena Janiszewska, tel. 42 632 75 79, wew. 239

Naczelnik Leśnictwa Miejskiego
mgr inż. Jarosław Białek, tel. 42 659 02 49

Rzecznik Prasowy
mgr inż. Maria Kaczmarska, tel. kom. +48 786 86 56 44

Informacje dla osób zgłaszających konieczność interwencji w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych, dotyczących usunięcia lub przycięcia drzew:
tel. 42 688 44 20
GÓRNA, ŚRÓDMIEŚCIE – wew. 31
POLESIE, WIDZEW – wew. 32
BAŁUTY – wew. 33Zarząd Zieleni powstał poprzez połączenie jednostek organizacyjnych:


Od dnia 2014-01-01 Zarząd Zieleni Miejskiej administruje łódzkimi nekropoliami komunalnymi:
Doły, Zarzew i Szczecińska.

Informacji z zakresu zadań cmentarzy komunalnych udziela Oddział Call Center
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami tel. (42) 638 4444
uml.lodz.pl/samorzad/lodzkie_centrum_kontaktu_z_mieszkancami/


Przedmiotem działalności Zarządu jest w szczególności:

  • wykonanie zadań pozostających w zakresie utrzymania urządzonych terenów zielonych w mieście;
  • utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych;
  • prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych w administrowanie Zarządowi;
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, na terenie miasta Łodzi, nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
  • prowadzenie ogrodu zoologicznego oraz ogrodu botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych
   nałożonych na takie jednostki;
  • sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie miasta Łodzi;
  • prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku z wykorzystaniem zasobów powierzonych Zarządowi.